Close
พลูคาวมหัศจรรย์แห่งสมุนไพร
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับพลูคาว

– ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง 5 ชนิด คือ เซลล์มะเร็งปอด เซลล์มะเร็งรังไข่ เซลล์เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย เซลล์มะเร็งสมอง เซลล์มะเร้งลำไส้ เซลล์มะเร็งเต้านม

-ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร้งเม็ดเลือดขาว

-ฤทธิในการต้านเชื้อราและแบคทีเรีย เยื้อหุ้มสมองอักเสบที่เกิดจากเชื้อรา ทางเดินปัสสาวะอีกเสบ การติดเชื้อทางเดินอาหาร โรคปริทนต์ โรคระบบสือพันธ์ กลากเกลื้อน โรคติดเชื้อในช่องปาก

-ฤทธิ์ต้านการอักเสบต่างๆ ยับยั้งเอนไซม์เป็นบ่อเกิดของการอักเสบ หรือ โรคที่มีการอักเสบ

-ฤทธิ์ขับปัสสาวะ ขยายหลอดเลือดทำให้อัตราการไหลเวียนของเลือดและการขับปัสสาวะดีขึ้น

-ฤทธิ์อื่นๆ เช่น เพิ่มภูมิคุ้นกันหรือภูมิต้านทานโรคยับยั้งเนื้องอก กระตุ้นเซลล์น้ำเหลือง รักษาสมดุลของร่างกาย

โรงงานโพรแลค(ประเทศไทย)จำกัด
"โดกุดามิ" ใช้กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ (Biotechnology & Microbial Fermentation)

โดกุดามิ” ใช้กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ (Biotechnology & Microbial Fermentation)ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความใว้วางใจจากผู้บริโภคมากว่า13ปี ผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก อย. GMP. มาตรฐาน ISO9001:2008 HACCP ปลอดภัย 100% ด้วยมุมมองของบริษัทโพรแลค(ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้เลงเห็นศักยภาพของสมุนไพรไทย จึงพลักดันสมุนไพรไทย เป็นสมุนไพรอุตสาหกรรม และเป็นสินค้าส่งออกที่มากด้วยคุณค่า ด้วยเจตนารมที่ดีที่มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี และต้องการให้สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล บริษัทโพรแลค จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยสมุนไพร “พลูคาว” ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านในภาพเหนือ โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ภายในห้องทดลองที่ได้มาตรฐานจนได้ค้นพบสรรพคุณในทางรักษาโรคของสมุนไพรชนิดนี้และนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาสนับสนุน เช่นการแปรรูปสมุนไพรที่ใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล หรือ นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) เป็นต้น ความทันสมัยและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานของโพรแลคไม่ได้สร้างการยอมรับเพียงในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ทั่วโลกที่ให้ความเชื่อมั่นสมุนไพรของไทยจึงนำไปสู่การสร้างแบรน”โดกุดามิ” เพื่อใช้สำหรับการส่งออก ทำให้สมุนไพรเป็นที่รู้จักในระดับโลก และขณะที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโพรแลคได้ว่างจำหน่ายทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคทั่วโลกเท่านั้นแต่ในทางกลับกันยังเป็นการส่งเสริมอาชีพปลูกสมุนไพรซึ่งเป็นการปลูกสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญให้กับโพรแลคของเรา