Close

ข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ dokudami asia & GlobalHerb CorporationLtd

ข้อมูลเพิ่มเติม
หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายฉบับที่ 327 จากความร่วมมือของ “โกลบอลเฮิร์บ” ร่วมจับมือกับ “ซัมซุง ฟาร์มาซูติคอล” เกาหลี ร่วมเปิดตลาดพรีเมี่ยม-ต่างประเทศ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nakkhai.com/

Cr.nakkhai.com

หนังสือพิมพ์ The Power Network

หนังสือพิมพ์ The Power Network ฉบับที่ 298

จากความร่วมมือของ “โกลบอลเฮิร์บ” ร่วมจับมือกับ “ซัมซุง ฟาร์มาซูติคอล” เกาหลี ร่วมเปิดตลาดพรีเมี่ยม-ต่างประเทศ พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการ