Close

06/03/2020

“โดกุดามิ” ใช้กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ (Biotechnology & Microbial Fermentation)

“โดกุดามิ” ใช้กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ (Biotechnology & Microbial Fermentation)

โดกุดามิ” ใช้กระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ (Biotechnology & Microbial Fermentation)ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความใว้วางใจจากผู้บริโภคมากว่า13ปี ผ่านกระบวนการตรวจสอบจาก อย. GMP. มาตรฐาน ISO9001:2008 HACCP ปลอดภัย 100% ด้วยมุมมองของบริษัทโพรแลค(ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้เลงเห็นศักยภาพของสมุนไพรไทย จึงพลักดันสมุนไพรไทย เป็นสมุนไพรอุตสาหกรรม และเป็นสินค้าส่งออกที่มากด้วยคุณค่า ด้วยเจตนารมที่ดีที่มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดี และต้องการให้สมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล บริษัทโพรแลค จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยสมุนไพร “พลูคาว” ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านในภาพเหนือ โดยนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ภายในห้องทดลองที่ได้มาตรฐานจนได้ค้นพบสรรพคุณในทางรักษาโรคของสมุนไพรชนิดนี้และนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาสนับสนุน เช่นการแปรรูปสมุนไพรที่ใช้เทคโนโลยีระดับโมเลกุล หรือ นาโนเทคโนโลยี (nanotechnology) เป็นต้น ความทันสมัยและกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานของโพรแลคไม่ได้สร้างการยอมรับเพียงในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ทั่วโลกที่ให้ความเชื่อมั่นสมุนไพรของไทยจึงนำไปสู่การสร้างแบรน”โดกุดามิ” เพื่อใช้สำหรับการส่งออก ทำให้สมุนไพรเป็นที่รู้จักในระดับโลก และขณะที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆของโพรแลคได้ว่างจำหน่ายทั้งในตลาดไทยและต่างประเทศ ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคทั่วโลกเท่านั้นแต่ในทางกลับกันยังเป็นการส่งเสริมอาชีพปลูกสมุนไพรซึ่งเป็นการปลูกสมุนไพรซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญให้กับโพรแลคของเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น