Close

เกี่ยวกับเรา

โดกุดามิไทยแลนด์ (Dokudamithailand)

ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

(จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนโดย นายสิทธิชัย อ่อมแก้ว (ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์)

ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจ “โดกุดามิไทยแลนด์” (Dokudamithailand) www.dokudamithailand.com

ชนิดแห่งพาณิชยกิจ    

ขายปลีกสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

4/159 ซอยอุดมสุข29 แขวงบางจาก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทร.082-7550054